ÓÓÓ Zakladatelská listina

opava avatar

zakladatelská listina

ÓÓÓ

Zakladatelská listina

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tato společenská smlouva upravuje právní poměry společnosti, zejména základní organizaci společnosti, práva a povinnosti společníků, vymezení orgánů společnosti a stanovení jejich pravomocí a pravidla hospodaření společnosti.

2. Obchodní firma

2.1. Obchodní firma společnosti zní: ÓÓÓ s.r.o.

3. Sídlo

3.1. Sídlo společnosti je v obci: Nákladní 41, Opava, 746 01

4. Předmět podnikání

4.1. Předmětem podnikání společnosti je:

Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových

záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků Výroba hnojiv Výroba a zpracování skla Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Umělecko-řemeslné zpracování kovů Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

Výroba neelektrických zařízení pro domácnost

Výroba strojů a zařízení

Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

Výroba a opravy čalounických výrobků

Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,

hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

Fotografické služby

Překladatelská a tlumočnická činnost

Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy

5. Společníci

Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem Realitní činnost Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

5.1. Společnost má následující společníky :
• Ing. Jiří Urban, nar. 11.9.1984, bydliště Mírová 29 Opava, 746 01.

6. Základní kapitál

 1. 6.1.  Výše základního kapitálu společnosti je: 95 Kč.
 2. 6.2.  Základní kapitál je tvořen následujícími peněžitými vklady:
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 1 ve výši 5 Kč, který představuje přednostní podíl č. 1 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 2 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 2 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 3 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 3 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 4 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 4 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 5 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 5 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 6 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 6 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 7 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 7 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 8 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 8 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 9 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 9 ve výši 10 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 10 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 10 ve výši 1 %.
  • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad č. 11 ve výši 5 Kč, který představuje základní podíl č. 11 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 12 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 13 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 14 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 15 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 16 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 17 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 18 ve výši 1 %.
 • společník Ing. Jiří Urban vloží peněžitý vklad představuje základní podíl č. 19 ve výši 1 %.

6.3. Vklady na základní kapitál budou uhrazeny takto:

č. 12 ve výši 5 Kč, který č. 13 ve výši 5 Kč, který č. 14 ve výši 5 Kč, který č. 15 ve výši 5 Kč, který č. 16 ve výši 5 Kč, který č. 17 ve výši 5 Kč, který č. 18 ve výši 5 Kč, který č. 19 ve výši 5 Kč, který

 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 1, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 2, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 3, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 4, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 5, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 6, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 7, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 8, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 9, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 10, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 11, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 12, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 13, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 14, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 15, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 16, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 17, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 18, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.
 • společník Ing. Jiří Urban uhradí 100% svého vkladu č. 19, tj. částku 5 Kč nejpozději ve lhůtě k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku složením na zvláštní účet společnosti otevřený správcem vkladu.

6.4. Ve společnosti existuje více druhů podílů, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti a podíl přednostní ( dále jen podíl zlatý ), který je vázán na osobu zakladatele Ing. Jiřího Urbana. Společník může vlastnit více podílů.

6.4.1. Přednostní podíl ( zlatý ) zaručuje zakladateli předkupní právo na podíly základní a právo veta na všechna rozhodnutí valné hromady.

7. Orgány společnosti

7.1. Orgány společnosti jsou:

 1. 7.1.1.  valná hromada společnosti;
 2. 7.1.2.  jednatelé společnosti.

8. Valná hromada

 1. 8.1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. 8.2.  Do působnosti valné hromady patří:
  1. 8.2.1.  volba a odvolávání jednatelů společnosti;
  2. 8.2.2.  udělení a odvolání prokury;
  3. 8.2.3.  rozhodování o změně společenské smlouvy;
  4. 8.2.4.  rozhodování o zrušení společnosti s likvidací včetně volby a odvolávání likvidátora společnosti;
  5. 8.2.5.  schvalování řádné, mimořádné a konsolidované a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky;
  6. 8.2.6.  rozhodování o rozdělení zisku a úhrady ztrát;
  7. 8.2.7.  rozhodování o změnách výše základního kapitálu společnosti;
  8. 8.2.8.  další otázky, které do působnosti valné hromady svěřuje zákon nebo tato listina.
 1. 8.3.  Valná hromada se musí konat nejméně jednou za účetní rok. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.
 2. 8.4.  Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni společníci, kteří mají alespoň jednu polovinu hlasů všech společníků. Každý ze společníků se základním podílem má 1 hlas na každé 1 % svého podílu. Společník s přednostním podílem ( zlatým ) má 5 hlasů na 1% svého podílu.
 3. 8.5.  Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů společníků přítomných na valné hromadě, pokud není zákonem nebo touto listinou vyžadován vyšší počet hlasů. Při posuzování schopnosti valné hromady činit rozhodnutí se nepřihlíží k hlasům společníků, kteří nemohou vykonávat hlasovací právo.
 4. 8.6.  Společníci mohou přijímat rozhodnutí i mimo valnou hromadu. V takovém případě osoba, která je jinak oprávněna svolat valnou hromadu, předloží návrh usnesení společníkům k vyjádření v patnáctidenní lhůtě od data doručení návrhu. Nevyjádří-li se společník ve stanovené lhůtě, platí, že s předloženým návrhem nesouhlasí. Při hlasování o takto předložených návrzích se většina počítá z celkového počtu hlasů všech společníků.
 5. 8.7.  Hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu mohou být uskutečněny i s využitím technických prostředků, a to způsobem umožňujícím ověření totožnosti společníka včetně určení jeho podílu, se kterým je spojeno hlasovací právo, a výsledek hlasování společníka. Podmínky hlasování nebo rozhodování určí jednatel a uvede je v pozvánce na valnou hromadu nebo návrhu rozhodnutí.
 6. 8.8.  Pokud má společnost jediného společníka, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento jediný společník (zakladatel).

9. Jednatel

 1. 9.1.  Jednatel je statutárním orgánem společnosti. Společnost má 1 jednatele.
 2. 9.2.  Jednatel vykonává svoji funkci s péčí řádného hospodáře. V rámci své působnosti jednatel zejména vykonává obchodní vedení společnosti, informuje společníky o záležitostech týkajících se společnosti a navrhuje opatření nezbytná k dalšímu vedení společnosti, svolává valnou hromadu společnosti, zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví společnosti, vede seznam společníků a vykonává práva a povinnosti zaměstnavatele stanovená obecně závaznými právními předpisy.
 3. 9.3.  Prvním jednatelem společnosti ke dni jejího vzniku jsou:

• Ing. Jiří Urban, nar. 11.9.1984, bydliště Mírová 29 Opava, 746 01.

9.4. Způsob jednání jednatelů za společnost se určuje takto: Jednatel jedná samostatně.

10. Práva a povinnosti společníků

 1. 10.1.  Společníci vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti a kontroly její činnosti v rámci působnosti valné hromady společnosti.
 2. 10.2.  Společníci mají právo požadovat od jednatele společnosti informace o záležitostech týkajících se společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje.
 3. 10.3.  Pokud není stanoveno jinak, je podíl společníků ve společnosti převoditelný na jiného společníka nebo třetí osobu se souhlasem valné hromady. Souhlas valné hromady se nevyžaduje, má-li společnost dva společníky a podíl se převádí na druhého společníka, nebo má-li společnost pouze jednoho společníka a podíl se převádí na třetí osobu. Převod podílu se provádí písemnou smlouvou s úředně ověřenými podpisy. Účinky převodu podílu nastávají vůči společnosti dnem doručení účinné smlouvy o převodu společnosti.

11. Hospodaření společnosti

 1. 11.1.  Společnost je vlastníkem veškerých peněžitých i nepeněžitých prostředků převedených na ni společníky a majetku nabytého v průběhu její podnikatelské činnosti nebo jinak během jejího trvání.
 2. 11.2.  Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 3. 11.3.  Rozdělení zisku schvaluje valná hromada společnosti. Zisk se rozdělí mezi společníky v poměru podle jejich podílů. Podíl na zisku je splatný do jednoho měsíce od rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
 4. 11.4.  Čistý zisk společnosti se použije v souladu s rozhodnutím valné hromady.

12. Ostatní skutečnosti

 1. 12.1.  Záležitosti výslovně neupravené touto listinou se řídí zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 2. 12.2.  Správcem vkladů společníků se určuje Ing. Jiří Urban, nar. 11.9.1984, bydliště Mírová 29, Opava 746 01. http://www.ooonline.cz
Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: